Oppisopimuksella suupielet ylöspäin!

”Katse eteen ja suupielet ylöspäin, teen vastoinkäymisistä voimaa, katse eteen ja suupielet ylöspäin antaa tulla, kestän kyllä, periks en tuu antamaan”, Elastinen kehottaa meitä kaikkia. Kyllä meillä oppisopimuksessakin pitää suunnata katseet tulevaan ja mennä rohkeasti eteenpäin.

Yksi askel tähän on kun, oppisopimuksen uusi brändi lanseerataan maaliskuun lopulla Opso ry:n kevätseminaarissa. Valtakunnalliset oppisopimus-sivustot aukeavat syksyllä osoitteessa: http://www.oppisopimus.fi. Tuotamme erilaista materiaalia sekä videoita, joita kukin voi ottaa omaan käyttönsä. Digitaalisen viestinnän osuus tulee korostumaan.

Jotta muutos onnistuu, meidän pitää oppia uutta ja kulttuurimmekin pitää muuttua. Työtä tehdään missä tahansa aikaan tai paikkaan katsomatta ja tulevaisuudessa digirobotit tulevat auttamaan töissämme. Tämä asettaa uusia haasteita ja mahdollisuuksia koko ajattelullemme työn tekemisestä.

vuorityö

Viestintä on muuttunut erilaiseksi eikä perinteinen mainontamme tavoita kaikkia kohderyhmiämme lainkaan. Etenkin nuorten tavoittaminen on haastavaa, koska he karkaavat seuraavaan somekanavaan, kun me dinosaurukset saavumme paikalle. Toisaalta meidän pitää tunnistaa, ettei mikään sovellus tai kanava ole lopullinen, niitä syntyy ja kuolee kiihtyvällä tahdilla.

Viestintää tekevät kaikki, eivät vain ne joiden työnkuvaan se on perinteisesti kuulunut. Muutos on jo nyt nähtävillä ja se on väistämätön. Sinäkin viestit ympärillesi koko ajan, kanavat vain vaihtelevat.

Vaikka viestintä sirpaloituu eri kanaviin, niin se voi antaa meille myös lisää aikaa, niin hassulta kuin se kuulostaakin. Asiakkaat tavoittavat meidät nopeammin ja voimme unohtaa ne turhat sekä hitaat sähköpostikirjeenvaihdot, jotka eivät vie meitä eteenpäin.

Kaikki viestintä ei voi tapahtua virtuaalisesti verkossa, siksi onkin erittäin tärkeää tavata ihmisiä. Kuunnella tarpeita ja pohtia yhdessä ratkaisuja, hoitaa asiakassuhteita. Mikään ei ole sen mukavampaa, kuin tavata joukko yrittäjiä ja käydä avointa keskustelua ilman mitään oppisopimuksen myyntipuhetta.

Minun haaveeni on, että oppisopimuspalvelut voisivat jatkossa tarjota asiakkailleen ylivertaista henkilökohtaista palvelua. Nykyään, kun et saa henkilöitä kiinni tai maksat itse ostoksesi kassalla, palvelun arvostus tulee nousemaan huippuunsa. Me voisimmekin olla oppisopimuksen supermaneja ja auttaa asiakkaita parhaalla mahdolisella tavalla saavuttamaan tavoitteensa.

Ai miten se brändi? Se lähtee pian lentoon, mutta sitä odotellessasi käy kuuntelemassa miten Elastisen koko biisi Eteen ja Ylös soi.

superman

 

Osaamistarvekartoituksilla räätälöityihin oppisopimusratkaisuihin

OSAOn Oppisopimusyksikön koordinoimassa OpsoDiili Pohjoinen -projektissa kehitetään toimintamallia työnantajien osaamistarpeiden kartoittamiseksi.

Osaamistarpeiden kartoittaminen kevyellä mallilla

Työnantajien osaamistarpeiden kartoittamiseen on kehitetty toimintamalli, jonka avulla tarpeisiin pureutuminen mahdollistuu systemaattisesti. Kartoituksen on tarkoitus olla kevyt, jotta työnantajien kynnys kartoitukseen osallistumiseen olisi mahdollisimman matala.

Osaamistarvekartoituksessa käydään läpi yrityksen henkilöstöltä edellytettävä osaaminen ja siihen peilattuna osaamisen nykytila. Tästä johdettuna päästään siihen, millaisia akuutteja osaamisen kehittämisen tarpeita yrityksessä tällä hetkellä löytyy. Työnantajan kanssa keskustellaan myös mahdollisista lähitulevaisuuden muutostilanteista kuten eläköityminen, osallistuminen suurhankkeisiin, toimialan kehitys, asiakkaiden muuttuneet tarpeet sekä yrityksen kasvutavoitteet. Tämän keskustelun avulla päästään kiinni osaamisen kehittämisen tarpeisiin lähitulevaisuudessa. Lisäksi pohditaan vielä sitä, kehitetäänkö nykyisen henkilöstön osaamista vai onko tarvetta rekrytoida uusia työntekijöitä. Työnantajan kanssa käydään läpi myös mahdollisten työssäoppijoiden tarvetta sekä nuorten työllistämispotentiaalia.

Tavoitteet ja palveluprosessi

Tavoitteena on palvella työnantajia kokonaisvaltaisesti ja tukea heitä ennakoimaan muutostilanteita sekä löytämään niihin ratkaisuja ensisijaisesti oppisopimuskoulutuksen keinoin. Työnantajasuhteissa pyritään jatkuvuuteen ja aktiiviseen vuorovaikutukseen. Kartoituksen avulla on mahdollista käsitellä sellaisia yrityksen asioita, joista ei tule muutoin välttämättä keskustelua työnantajakäyntien yhteydessä. Tavoitteena on myös löytää uusia, etenkin nuorille soveltuvia oppisopimustyöpaikkoja sekä tiedottaa erilaisista oppisopimuskoulutuksen mahdollisuuksista.

Oppisopimustoimistot palvelevat työnantajia kartoituksen laatimisen jälkeen tarvittaessa laatimalla räätälöidyt koulutusratkaisut oppisopimuksella. Tässä yhteistyötä tehdään OppisopimusMylly – Vettä myllyyn –hankkeen kanssa. Jos työnantaja rekrytoi uusia työntekijöitä, voidaan tässäkin olla tukena ja hakea potentiaalisia henkilöitä mm. yhteistyöverkostojen kautta. Oppisopimuskoulutuksen käynnistyttyä koulutussuunnittelija / -tarkastaja tukee opiskelijaa ja työpaikkakouluttajaa työpaikalla tapahtuvan ohjauksen toteuttamisessa. Tavoitteena on solmia kumppanuuksia työnantajien kanssa sekä palvella heitä pitkäjänteisesti osaamisen kehittämisen kysymyksissä.

Pilotti nykyisille asiakkaille ja uusien yritysten lähestyminen

OSAOn Oppisopimusyksikössä, Keski-Pohjanmaan oppisopimustoimistossa, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymässä sekä Kainuun ammattiopiston Oppisopimuspalveluissa toteutetaan aluksi pilotti uuden toimintamallin käyttöönottamiseksi tekemällä osaamistarvekartoituksia nykyisille asiakkaille. Pilotin jälkeen koostetaan saadut kokemukset, kehitetään tarvittaessa toimintamallia sekä käynnistetään kartoitusten tekeminen uusille asiakasyrityksille. Kun työnantajalla ei ole aiempaa kokemusta koulutusmuodosta, tiedotetaan oppisopimuskoulutuksen erilaisista mahdollisuuksista. Ensisijaisesti kohdennetaan palveluita pieniin yrityksiin sekä haja-asutusalueiden työnantajille, joissa tieto oppisopimuskoulutuksesta voi olla vähäinen. Tarkoituksena on tehdä kartoituksia myös työllistäville toimialoille, jotta uusia oppisopimustyöpaikkoja löytyisi.

Projektin muut toimijat ja tavoitteet

Opsodiili Pohjoinen -projektissa on OSAOn Oppisopimusyksikön lisäksi mukana viisi muuta toimijaa: Keski-Pohjanmaan oppisopimustoimisto, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, Kainuun ammattiopisto Oppisopimuspalvelut, Lapin oppisopimuskeskus sekä Kemi-Torniolaakson koulutuskuntayhtymä Lappia, Oppisopimustoimisto. Näistä kolme ensimmäistä (KPEDU, JEDU ja KAO) tekevät osaamistarvekartoituksia OSAOn mallilla sekä Redu ja Lappia jatkavat C&Q-kartoitusten tekemistä hankkeessa. Projektin loppupuolella on tarkoitus käydä läpi näiden eri mallien toimivuutta ja vaikuttavuutta.

Opsodiili Pohjoinen -projektin toisena päätavoitteena on oppisopimuskoulutuksen tiedotuksen kehittäminen ensisijaisesti työnantajien suuntaan. Projektissa kuunnellaan tässäkin asiassa työnantajien tarpeita ja kehitetään toimintaa sen mukaisesti. Tarkoituksena on kokeilla ja kehittää uusia tiedotuksen kanavia sekä selkiyttää tiedotuksen sisältöjä työnantajalähtöisiksi. Kehittämistyössä huomioidaan myös valtakunnallisessa Opsodiili-koordinaatiohankkeessa tehtävä työ ja materiaalit sekä jalkautetaan niitä alueelle.

Terhi Halonen, Oulu

Terhi Halonen, Oulu

 

Joulukalenterista tarinoihin ja tuotteistamiseen

Tontut kiertelivät ympäri Suomea ja etsivät toinen toistaan hienompia oppisopimustarinoita Hyvä Diili –joulukalenteriin, joka on julkaistiin facebookissa. Käy tykkäämässä, jos et ole vielä sitä tehnyt. Tarinoista voidaan oppia miten oppisopimuskoulutusta on toteutettu erilaisin tavoin ympäri Suomea. Siinä onkin oppisopimuksen vahvuus, oppisopimus voidaan muokata hyvinkin erilaisiksi tuotteiksi eri kohderyhmille. Toisaalta se on myös heikkous, koska voimme tarjota kaikille kaikkea, emmekä ole ehkä osanneet pukea tarjontaa tuotteiksi eri kohderyhmien mukaan.

Tarinat vahvistavat viestiämme. Jokaisella alueella on omat tarinansa, jotka innostavat ja kiinnostavat. Eilen päättyneen tuotteistamispajan valmentaja Ollis Leppänen kehottikin kaikkia keräämään omia tarinoita ja referenssejä, joita voi sitten kertoa tai näyttää asiakkaille aina sopivissa kohdissa. Jos sinua kiinnostaa tarinallistaminen enemmän, kannattaa tutustua Tarinakoneeseen ja ladata tarinallistamisen opas ensi askelien ottamiseen.

nuori kääpä

Tuotteistamispajan viimeistelykerran tulokset olivat hienoa kuultavaa. Erilaisia tuotteita oli saatu tiivistettyä hienoihin paketteihin mm. maksuton yritysten läpivalaisu ja varttikampanja. Tuotteissa oli sellaisia, joita voidaan ottaa käyttöön ihan missä päin tahansa Suomea. Nämä tuotteet tullaan jakamaan teillekin hyvin erilaisin tavoin. Tuotteistusta ei kannata tehdä yksin eikä vakkaa kannata piilottaa kannen alle. Jaetaan yhteisiä hyviä toimintamalleja sekä tuotteita sekä ’’parastetaan” niitä kaikkien käyttöön.

Opsotoimijan filosofia

Tuotteistamisessa on kuitenkin vielä paljon työtä edessä. OpsoDiili-koordinaatiohanke jatkaa näiden tulosten eteenpäin vientiä uuden mainostoimistokumppanin kanssa. Tuotteistamisen tuloksia pitää jakaa sekä tarvitsemme myös yhteisiä oppisopimuskoulutustuotteita.

Susanne

Mitä oppisopimus tarvitsee toimiakseen?

Mieti hetki, mitä sinä vastaat tähän kysymykseen. Tämän kysymyksen meille asetti Intotalo Oy:n Ollis Leppänen. Vastasitko sinä, että tietysti asiakas?  Ilman asiakkaita millään ei ole mitään merkitystä. Tämä asia kirkkaana mielessä olemme toteuttamassa yhteistyössä Työpaikkakouluttaja-hankkeen kanssa tuotteistusvalmennuksen, joka alkaa 28.9. Valmennukseen ilmoittautui erittäin nopeasti yli 30 oppisopimustoimijaa. Valmennuksen tavoitteena on, että meillä on selkeämpi viesti asiakkaiden suuntaan ja  valituille kohderyhmille on tiettyjä yhteisiä päätuotteita. Nyt kun toisen asteen koulutuksen reformia valmistellaan ja oppisopimuksen osalta on tulossa uudistuksia, on entistä tärkeämpää, että asiakkaamme on mukana kehittämistyössä. Vain siten voimme tuottaa asiakkaille oikeasti lisäarvoa. Tuotteistusvalmennus kohdennettiin tällä kertaa molempien hankkeiden oppisopimustoimijoille, mutta mikäli kiinnostusta on, niin mietimme miten seuraava ryhmä voitaisiin toteuttaa.

Asiakas on myös keskiössä marraskuussa alkavassa Välittäjävalmennuksessa. Valmennuksen aikana sukelletaan tulevaisuuteen. Tehtävämme on rakentaa voittajakulttuuri, joka tekee oppisopimustoimijoista entistä yhtenäisemmän ja vaikuttavamman verkoston. Meillä on mahdollisuus muuttaa juuri niitä asioita, joita olemme halunneet muuttaa. Jotta emme kehittäisi asioita vain keskenämme, otamme asiakkaat mukaan prosessiin. Asiakkaat pääsevät arvioimaan ja kommentoimaan ideoitamme kontaktipäivien aikana. Luvassa ei ole siis luentoja, vaan innostavaa yhdessä tekemistä. Ensimmäinen valmennus on suunnattu pääasiallisesti OpsoDiili-koordinaatiohankken kuntarahoittajien kotipesiin, mutta kolme seuraavaa ryhmää ovat avoimia OpsoDiilin verkostolle.

Jotta näitä muutoksia voidaan toteuttaa, on erittäin tärkeää myös tehdä vaikuttamistyötä kaikilla mahdollisilla tavoilla, jotta oppisopimus voi tuottaa asiakkaille lisäarvoa eikä se olisi niin byrokraattista. Mitä juuri Sinä voisit tehdä asialle? Meillä jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa, eikä vain passiivisesti odottaa.

Susanne