Oppisopimus näkyi ja tuoksui Educa-messuilla

Oppisopimus.fi osallistui Suomen suurimpaan opetus- ja kasvatusalan tapahtumaan Educa-messuille 27.-28.1.2017. Osastolla vieraili kahden päivän aikana useita satoja ihmisiä ja popcornin makuun pääsi noin tuhat messukävijää.

Ständillä jaettiin oppisopimustietoutta ja Mitä haluaisit oppia? -seinälle kirjoittaneet palkittiin popcornilla, jonka tuoksu veti ihmisiä puoleensa ruuhkaksi asti. Seinä täyttyi kävijöiden oppimisunelmista ja sai uudet tapetit molemmiksi messupäiviksi. Tarjolla oli myös painotuoreita oppisopimusesitteitä, kangaskasseja ja frisbeitä. Messutunnelmia päivitettiin ahkerasti Instagramiin.

Messujen kävijät olivat pääasiassa opettajia, muuta koulutushenkilöstöä ja kasvatusalan opiskelijoita. Popcorn toimi houkuttimena, mutta oppisopimuskoulutus kiinnosti aidosti ja ihmiset pysähtyivät juttelemaan. Keskusteluissa käytiin usein läpi oppisopimuskoulutukseen hakeutumisen vaiheita. Myös reformin vaikutuksista kysyttiin monesti. Osa kävijöistä haki yleistietoa jälkikasvulleen ja oppisopimuksella opiskelleitakin pysähtyi vaihtamaan ajatuksia.

Kiitos kaikille kävijöille

Yhteensä Educassa vieraili yli 16 500 opetus- ja koulutusalan ammattilaista. Kahden päivän messurutistukseen osallistuivat Terhi Haapaniemi, Terhi Halonen, Minna Immonen, Saku Lehtinen, Maila Makkonen, Riina Stén ja Susanne Forsberg. Tapahtuman järjestää yhteistyössä Messukeskus ja Opetusalan ammattijärjestö OAJ. Seuraava Educa on 26.-27.1.2018.

Myllytyksellä uutta tuulta yrityksen purjeisiin

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä / Oulun seudun ammattiopiston Oppisopimusyksikkö on testannut Broker-koulutuksesta tuttua myllytystä nostaakseen esille yrityksen (osaamisen) kehittämistarpeita.

Moniammatillinen myllytysryhmä perehdytettiin aluksi myllytystekniikkaan Kasvun Roihu Oy:n Matti Härkösen toimesta.  Mutta mitä myllytys on? Mitä hyötyä siitä on yritykselle?  Tavoitteena on koota myllyttäjiä (yritysten kehittämisen asiantuntijoita), jotka paneutuvat yrityksen nykytilaan ja kehittämistarpeisiin sekä miettivät tulevaisuuden polkuja, mahdollisia tukimuotoja ja tuettuja askeleita kehittymisen portaille.  Myllytys toteutetaan 1,5 h tapahtumana, jonka jälkeen yritys antaa palautteen siitä, mitä he saivat irti kokemuksesta.

OSAOn järjestämissä myllytyksissä on ollut mukana asiantuntijoita oppisopimustoimijoiden lisäksi mm. tietopuolisen koulutuksen järjestäjän puolelta ja TE- palveluista. Myllytyksessä onnistumisen avaimina toimivat avoin keskusteluilmapiiri, täydellinen luottamus ja rohkeus heittäytyä.  Mutta uskallammeko haastaa aidosti yrityksiä? Ja miten oppisopimustoimijat pärjäävät myllytyksessä, jossa polku ajautuukin osaamisen kehittämisen polulta liiketoiminnan kehittämiseen?

Toimintamalli on todettu erittäin hedelmälliseksi, sillä yrityksen lisäksi uutta tietoa saavat kaikki myllyttäjät.  Osaamiskapeikot ohitetaan ja jokainen voi hyödyntää omaa asiantuntijuutta yhteisessä tulevaisuuden turbulenssissa.

Myllyt toimivat ”yhden luukun periaatteella” ja yritykset säästävät paljon aikaa, kun asioita ei tarvitse erikseen selvitellä eri organisaatioista. Myllytys on yrityksille kustannustehokasta ajankäyttöä, mutta vaatii myllyttäjiltä aitoa yhteistyötä, oikeanlaista ohjausosaamista sekä kiinnostusta tutustua yrityksen tilanteeseen.

Voisiko tässä olla yhteinen yritysten kehittämismalli, jota voisi hyödyntää laajemminkin?

kati-paakkonen

Lisätietoa myllytyksestä
Kati Pääkkönen
projektipäällikkö
kati.paakkonen{at}osao.fi

Osaamiskartoitukset paljastavat – yrityksissämme tarvittaisiin määrätietoisempaa kehittämistoimintaa

Osaaminen on liiketoiminnan ydin ja tärkein kilpailuetu. Osaamisen merkitystä korostetaan ja siitä puhutaan, mutta sen mittaaminen ja kehittäminen on haasteellista. Yritysten on pyrittävä hallitsemaan ja johtamaan osaamisresurssejaan tehokkaasti. Kattavassa osaamisen johtamisessa yrityksen osaaminen nähdään kokonaisuutena, joka koostuu yrityksen osaamistarpeista, henkilöstön kompetenssipotentiaalista sekä heidän ammattitaidostaan. Kun henkilöstön henkilökohtaiset tiedot, taidot ja asenteet vastaavat yrityksen strategisia osaamistarpeita, osaaminen on lähtökohtaisesti kunnossa.

Osaamiskartoitus turvaa yrityksen kilpailuetua

Menestyvä yritys huolehtii osaamisestaan ja johtaa sitä systemaattisesti. Osaamistarpeet tarkistetaan määräajoin osaamiskartoituksin ja analyysein. Miten esim. asiakaskunnassa tapahtuvat muutokset, kehittyneet teknologiat tai organisaatiomuutokset niihin heijastuvat. Myös henkilöstön ammattitaidon syvyys mitataan ja tarkistetaan aika ajoin osaamiskartoituksin: henkilöstön ammattitaidon tasoa arvioidaan osaamistarpeita vasten eli vastaavatko työntekijöiden työsuoritukset osaamistarpeissa määriteltyjä sisältöjä ja laatutasoa. Osaamiskartoituksissa saatujen tulosten perusteella tunnistetaan kriittiset osaamisalueet ja myös yrityksen vahvuudet sekä mahdollisesti vielä hyödyntämätön osaamispotentiaali. Näin menestyvä yritys varmistaa, että henkilöstösuunnittelu perustuu strategisiin tarpeisiinsa sekä mitattuun tietoon.

rovaniemi_lordin_aukio

Oppilaitosten on vastattava työelämästä nouseviin tulevaisuuden todellisiin osaamistarpeisiin. Emme saa myöskään unohtaa jo ammatissa toimivien osaajien osaamisen kehittämistä vastaamaan tulevaisuuden tarpeita. Osaamisen kartoittamiselle ja analysoinnilla olemme mukana rakentamassa menestyvää yritystoimintaa nyt ja tulevaisuudessa sekä ohjaamassa osaamisen kehittämistä asiakaslähtöiseksi.

C & Q osaamisenkartoitus ja kehittämistyökalu Rovaniemen koulutuskuntayhtymässä

Rovaniemen koulutuskuntayhtymällä on ollut vuodesta 2011 lähtien käytössä osaamisen kartoittamiseen C & Q Education ja C & Q Pro -järjestelmät. Olemme kartoittaneet lähes 600:n yrityksen osaamiset Lapin alueella ja tehneet sekä yritys- että matkailualuekohtaisia yhteenvetoja. Osaamisen kartoituksia suunnittelemme yhdessä Lapin ELY-keskuksen kanssa. Olemme kartoittaneet osaamiset kaikista keskeisistä matkailukeskuksista (Levi, Pyhä-Luosto, Saariselkä, Rovaniemi), kaikkiaan noin 150 matkailualan yritystä. Olemme kartoittaneet lisäksi kaikki keskeiset teollisuusyritykset Lapin alueella.

Ammattiryhmäkohtaisiin kartoituksiin osallistuneet yritykset saavat maksutta omaa yritystä koskevan raportin ja analyysin. Lähes kaikista yrityksistä löytyy osaamisen näkökulmasta kehitettävää. Osaamisvajeista huolimatta kaikki yritykset eivät ryhdy kehittämään toimintaansa, kun taas osa yrityksistä ryhtyy välittömästi kehittämistoimenpiteisiin. Kartoitusten perusteella suuressa osassa yrityskantaamme tarvittaisiin määrätietoisempaa kehittämistoimintaa kuin nyt. Keskeiset kehittämistä vaativat asiat, mitkä nousevat esille, ovat oman ammattitaidon syventäminen ja sen ajan tasalla pitäminen, johtamisosaaminen, esimiestyöskentely sekä yrittäjillä rekrytointi- ja perehdytysosaaminen. Määrätietoinen kehittämistoiminta parantaisi yritysten kilpailukykyä.

Kari Rekilä

Kari Rekilä

Kari Rekilä
Yrityskehittäjä
Rovaniemen koulutuskuntayhtymä