OpsoDiili Länsi

Tarja Puura, Jyväskylä

Työtehtävät: Lännen hankekokonaisuuden eteenpäin vieminen, toimijoiden innostaminen ja nuorten oppisopimuskoulutuksen toteutusedellytysten vahvistaminen omalla toiminta-alueella.

Parasta oppisopimuksessa: Vaikka maailma muuttuu, tekemällä oppiminen säilyy.


Satu Ahopelto, Seinäjoki Satu Ahopelto_pieni

Työtehtävät: Toimin mentorointiasiantuntijana ja tehtäväni on luoda mentorointiohjelman malli sekä valmentaa osallistujat mentorointiin.

Parasta oppisopimuksessa: Teorian ja käytännön yhdistäminen.


Minna Sainio, Seinäjoki

Minna Sainio_pieniTyötehtävät:  Yhteistyö verkostojen vahvistaminen, ajankohtaisista
asioista tiedottaminen sekä nuorten oppisopimuskoulutusten lisääminen.

Parasta oppisopimuksessa: ”Oikeissa töissä” oppii parhaiten, siksi oppisopimus on HyväDiili! 🙂


Teijo Wahlman, RaumaOma kuva kesä 2016_2

Työtehtävät: Toimin Satakunnan alueella Opsodiilin lipun heiluttajana ja pyrin aktivoimaan eri osapuolia kehittämään oppisopimusta.

Parasta oppisopimuksessa: Opiskelijalla on kehittämisorientoitunut työnantaja ja ympärillä usean ammattilaisen tuki.