OpsoDiili Länsi-Suomi

Yritykset nuorten oppisopimuksen mahdollistajina – nuoret osaajat yritysten voimavarana

Hankkeen tavoitteena on edistää oppisopimuskoulutuksen win-win –tilanteiden syntymistä, joissa sekä nuoret että yritykset ovat voittajia: nuoret saavat tarvitsemansa koulutus- ja työpaikan ja työnantajat tuottavia ja innovatiivisia nuoria osaajia yrityksiinsä kasvamaan.

Hankkeessa kehitetään uudenlaisia ratkaisuja, joiden avulla parannetaan oppisopimuskoulutuksen tunnettuutta, helpotetaan oppisopimuskoulutukseen ohjautumista sekä edistetään työpaikkojen ja nuorten kohtaamista.

Hanke muodostaa kehittämiskokonaisuuden yhdessä valtakunnallisen koordinoivan hankkeen sekä Pohjois-, Etelä- ja Itä-Suomen suuralueiden hankkeiden kanssa. Yhteisenä tavoitteena on vahvistaa nuorten oppisopimuskoulutuksen toteutusedellytyksiä.

Hankkeen toteutusaika: 1.4.2015-31.12.2017

Hankkeen päätoteuttaja
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä

Hankkeen osatoteuttajat
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä
Länsirannikon Koulutus Oy
Optima samkommun
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä/Sedu aikuiskoulutusliikelaitos
Tampereen kaupunki/Tampereen seudun ammattiopisto Tredu

Hankkeen yhteyshenkilö
Projektipäällikkö Tarja Puura, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä
tarja.puura{at}jao.fi
040 341 5189