Oppisopimus näkyi ja tuoksui Educa-messuilla

Oppisopimus.fi osallistui Suomen suurimpaan opetus- ja kasvatusalan tapahtumaan Educa-messuille 27.-28.1.2017. Osastolla vieraili kahden päivän aikana useita satoja ihmisiä ja popcornin makuun pääsi noin tuhat messukävijää.

Ständillä jaettiin oppisopimustietoutta ja Mitä haluaisit oppia? -seinälle kirjoittaneet palkittiin popcornilla, jonka tuoksu veti ihmisiä puoleensa ruuhkaksi asti. Seinä täyttyi kävijöiden oppimisunelmista ja sai uudet tapetit molemmiksi messupäiviksi. Tarjolla oli myös painotuoreita oppisopimusesitteitä, kangaskasseja ja frisbeitä. Messutunnelmia päivitettiin ahkerasti Instagramiin.

Messujen kävijät olivat pääasiassa opettajia, muuta koulutushenkilöstöä ja kasvatusalan opiskelijoita. Popcorn toimi houkuttimena, mutta oppisopimuskoulutus kiinnosti aidosti ja ihmiset pysähtyivät juttelemaan. Keskusteluissa käytiin usein läpi oppisopimuskoulutukseen hakeutumisen vaiheita. Myös reformin vaikutuksista kysyttiin monesti. Osa kävijöistä haki yleistietoa jälkikasvulleen ja oppisopimuksella opiskelleitakin pysähtyi vaihtamaan ajatuksia.

Kiitos kaikille kävijöille

Yhteensä Educassa vieraili yli 16 500 opetus- ja koulutusalan ammattilaista. Kahden päivän messurutistukseen osallistuivat Terhi Haapaniemi, Terhi Halonen, Minna Immonen, Saku Lehtinen, Maila Makkonen, Riina Stén ja Susanne Forsberg. Tapahtuman järjestää yhteistyössä Messukeskus ja Opetusalan ammattijärjestö OAJ. Seuraava Educa on 26.-27.1.2018.

Myllytyksellä uutta tuulta yrityksen purjeisiin

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä / Oulun seudun ammattiopiston Oppisopimusyksikkö on testannut Broker-koulutuksesta tuttua myllytystä nostaakseen esille yrityksen (osaamisen) kehittämistarpeita.

Moniammatillinen myllytysryhmä perehdytettiin aluksi myllytystekniikkaan Kasvun Roihu Oy:n Matti Härkösen toimesta.  Mutta mitä myllytys on? Mitä hyötyä siitä on yritykselle?  Tavoitteena on koota myllyttäjiä (yritysten kehittämisen asiantuntijoita), jotka paneutuvat yrityksen nykytilaan ja kehittämistarpeisiin sekä miettivät tulevaisuuden polkuja, mahdollisia tukimuotoja ja tuettuja askeleita kehittymisen portaille.  Myllytys toteutetaan 1,5 h tapahtumana, jonka jälkeen yritys antaa palautteen siitä, mitä he saivat irti kokemuksesta.

OSAOn järjestämissä myllytyksissä on ollut mukana asiantuntijoita oppisopimustoimijoiden lisäksi mm. tietopuolisen koulutuksen järjestäjän puolelta ja TE- palveluista. Myllytyksessä onnistumisen avaimina toimivat avoin keskusteluilmapiiri, täydellinen luottamus ja rohkeus heittäytyä.  Mutta uskallammeko haastaa aidosti yrityksiä? Ja miten oppisopimustoimijat pärjäävät myllytyksessä, jossa polku ajautuukin osaamisen kehittämisen polulta liiketoiminnan kehittämiseen?

Toimintamalli on todettu erittäin hedelmälliseksi, sillä yrityksen lisäksi uutta tietoa saavat kaikki myllyttäjät.  Osaamiskapeikot ohitetaan ja jokainen voi hyödyntää omaa asiantuntijuutta yhteisessä tulevaisuuden turbulenssissa.

Myllyt toimivat ”yhden luukun periaatteella” ja yritykset säästävät paljon aikaa, kun asioita ei tarvitse erikseen selvitellä eri organisaatioista. Myllytys on yrityksille kustannustehokasta ajankäyttöä, mutta vaatii myllyttäjiltä aitoa yhteistyötä, oikeanlaista ohjausosaamista sekä kiinnostusta tutustua yrityksen tilanteeseen.

Voisiko tässä olla yhteinen yritysten kehittämismalli, jota voisi hyödyntää laajemminkin?

kati-paakkonen

Lisätietoa myllytyksestä
Kati Pääkkönen
projektipäällikkö
kati.paakkonen{at}osao.fi

Osaamiskartoitukset paljastavat – yrityksissämme tarvittaisiin määrätietoisempaa kehittämistoimintaa

Osaaminen on liiketoiminnan ydin ja tärkein kilpailuetu. Osaamisen merkitystä korostetaan ja siitä puhutaan, mutta sen mittaaminen ja kehittäminen on haasteellista. Yritysten on pyrittävä hallitsemaan ja johtamaan osaamisresurssejaan tehokkaasti. Kattavassa osaamisen johtamisessa yrityksen osaaminen nähdään kokonaisuutena, joka koostuu yrityksen osaamistarpeista, henkilöstön kompetenssipotentiaalista sekä heidän ammattitaidostaan. Kun henkilöstön henkilökohtaiset tiedot, taidot ja asenteet vastaavat yrityksen strategisia osaamistarpeita, osaaminen on lähtökohtaisesti kunnossa.

Osaamiskartoitus turvaa yrityksen kilpailuetua

Menestyvä yritys huolehtii osaamisestaan ja johtaa sitä systemaattisesti. Osaamistarpeet tarkistetaan määräajoin osaamiskartoituksin ja analyysein. Miten esim. asiakaskunnassa tapahtuvat muutokset, kehittyneet teknologiat tai organisaatiomuutokset niihin heijastuvat. Myös henkilöstön ammattitaidon syvyys mitataan ja tarkistetaan aika ajoin osaamiskartoituksin: henkilöstön ammattitaidon tasoa arvioidaan osaamistarpeita vasten eli vastaavatko työntekijöiden työsuoritukset osaamistarpeissa määriteltyjä sisältöjä ja laatutasoa. Osaamiskartoituksissa saatujen tulosten perusteella tunnistetaan kriittiset osaamisalueet ja myös yrityksen vahvuudet sekä mahdollisesti vielä hyödyntämätön osaamispotentiaali. Näin menestyvä yritys varmistaa, että henkilöstösuunnittelu perustuu strategisiin tarpeisiinsa sekä mitattuun tietoon.

rovaniemi_lordin_aukio

Oppilaitosten on vastattava työelämästä nouseviin tulevaisuuden todellisiin osaamistarpeisiin. Emme saa myöskään unohtaa jo ammatissa toimivien osaajien osaamisen kehittämistä vastaamaan tulevaisuuden tarpeita. Osaamisen kartoittamiselle ja analysoinnilla olemme mukana rakentamassa menestyvää yritystoimintaa nyt ja tulevaisuudessa sekä ohjaamassa osaamisen kehittämistä asiakaslähtöiseksi.

C & Q osaamisenkartoitus ja kehittämistyökalu Rovaniemen koulutuskuntayhtymässä

Rovaniemen koulutuskuntayhtymällä on ollut vuodesta 2011 lähtien käytössä osaamisen kartoittamiseen C & Q Education ja C & Q Pro -järjestelmät. Olemme kartoittaneet lähes 600:n yrityksen osaamiset Lapin alueella ja tehneet sekä yritys- että matkailualuekohtaisia yhteenvetoja. Osaamisen kartoituksia suunnittelemme yhdessä Lapin ELY-keskuksen kanssa. Olemme kartoittaneet osaamiset kaikista keskeisistä matkailukeskuksista (Levi, Pyhä-Luosto, Saariselkä, Rovaniemi), kaikkiaan noin 150 matkailualan yritystä. Olemme kartoittaneet lisäksi kaikki keskeiset teollisuusyritykset Lapin alueella.

Ammattiryhmäkohtaisiin kartoituksiin osallistuneet yritykset saavat maksutta omaa yritystä koskevan raportin ja analyysin. Lähes kaikista yrityksistä löytyy osaamisen näkökulmasta kehitettävää. Osaamisvajeista huolimatta kaikki yritykset eivät ryhdy kehittämään toimintaansa, kun taas osa yrityksistä ryhtyy välittömästi kehittämistoimenpiteisiin. Kartoitusten perusteella suuressa osassa yrityskantaamme tarvittaisiin määrätietoisempaa kehittämistoimintaa kuin nyt. Keskeiset kehittämistä vaativat asiat, mitkä nousevat esille, ovat oman ammattitaidon syventäminen ja sen ajan tasalla pitäminen, johtamisosaaminen, esimiestyöskentely sekä yrittäjillä rekrytointi- ja perehdytysosaaminen. Määrätietoinen kehittämistoiminta parantaisi yritysten kilpailukykyä.

Kari Rekilä

Kari Rekilä

Kari Rekilä
Yrityskehittäjä
Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Työpaikkakouluttajan ammattitaidosta hyötyy niin työntekijä kuin työnantajakin

Työnohessa opiskelu oppisopimuksella on näppärää

img_9595_nettiverPalveluesimies Annukka Luuri on toiminut jo useamman vuoden oppisopimusopiskelijoiden työpaikkakouluttajana Pohjanmaan Siivouksessa. ”Työpaikkakouluttajan tehtävä on neuvoa ja ohjata. Samalla tietoa vaihtuu molemmin puolin ja tilanteesta hyötyvät sekä työnantaja, että työntekijä”, kertoo Luuri.

”Itselläni työpaikkakouluttajaksi ryhtyminen oli ihan luontaista, koska olen opiskellut oppisopimuksella ensiksi laitoshuoltajaksi ja myöhemmin siivousteknikoksi”, kertoo Luuri. ”

Mielestäni on erittäin näppärää opiskella työn ohessa.  Työnantajani on kannustanut opiskelemaan ja lähipäivät järjestetään sujuvasti  työvuorot huomioiden. Toki aikapula välistä vaivaa ja pitäisi jäädä pitempi aika tavata sitä opiskelijaa työssään”, sanoo Luuri.

”Työpaikkakouluttaja oppii aina myös itse. Asiakaspalvelutilanteissa huomaan, että ai niin, tuon asian voi tehdä noinkin. Samoin hyviä oppimistilanteita ovat palautteen antaminen ja vastaanottaminen, niin hyvässä kuin huonossakin. Ja kun asiakas antaa positiivista palautetta, varmistan, ettei palaute jää minulle, vaan annan sen kyseiselle siivoojalle. Joka päivä opin jotain uutta. ”, sanoo Luuri.

Pohjanmaan Siivous Oy on Pohjanmaan seudulla toimiva, yrityssiivouksiin erikoistunut palveluyritys. ”Asiakaspalvelun koen omakseni, tapaan uusia ihmisiä joka päivä ja kuulen jotain mitä en ole tiennyt”, sanoo Luuri.  Kouluttauduin alun perin talonrakentajaksi ja tekniseksi piirtäjäksi, mutta huomasin, etten halua jäädä ”yksin” toimistoon töihin, vaan haluan olla ihmisten kanssa tekemisissä.

Sedu Aikuiskoulutus järjestää seuraavan koulutuksen työpaikkakouluttajille ensi vuoden huhtikuussa. ”Ajattelin, että tulen mukaan, sillä tietoa on hyvä kerrata ja saada muistin virkistystä sekä uusia ideoita. Sitten osaan vielä paremmin ohjata. Haluaisin myös itse kehittyä ammatillisesti ja harkitsen ryhtymistä mentoroitavaksi”, sanoo Annukka Luuri.

 

Minna Sainio

Syksyn inspiroivin muotinäytös Porvoon kauppakeskus Lundissa!

Itä-Uudenmaan oppisopimuskeskus järjesti syksyn Inspiroivimman muotinäytöksen kauppakeskus Lundissa Porvoossa. Tunnelma oli mitä parhain ja kauden trendit tulivat näyttävästi esille!

Trendit ja uusimmat muodin tuulet nähtiin muotinäytöksessä, jonka toteutuksesta vastasivat luovat ja innostuneet opiskelijat Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymästä. Mallien kampauksista ja ehostuksista vastaavat Amiston hiusalan kolmannen vuoden opiskelijat ja kauneusalan toisen vuoden opiskelijat. Ryhmien opettajina toimivat Satu Merimaa ja Marika Vihervuori.  Liiketalouden perustutkintoa Edupolissa suorittavat oppisopimusopiskelijat puolestaan stailasivat näytöksen mallit. Paikalla näytöksessä oli myös Edupolin merkonomikouluttaja Mari Siivonen, joka kertoi, että vuosi sitten alkaneeseen koulutukseen on yhdistetty muoti- ja pukeutumisalan erikoistumisopintoja ja stailauksesta vastaavat opiskelijat työskentelevät oppisopimuskoulutuksen aikana muotialalla eri tehtävissä. Mallit olivat Taidetehtaan tanssikoulun kasvatteja.

Muotinäytös liittyy Lundin kauppakeskuksen 20-vuotisjuhlavuoteen ja Lundi oli vahvasti mukana näytöksen suunnittelussa kauppakeskuksen liikkeiden kanssa. Näytöksen juonsi valovoimainen Henna Ilmonen.

Näytöksessä kuultiin myös oppisopimuskoulutuksen uusimmista tuulista ja opiskelijoiden kokemuksia oman osaamisensa kehittämisestä. ”Opiskelijamäärämme oppisopimuskoulutuksessa ovat nousseet reilusti kuluneen vuoden aikana” kertoo oppisopimusjohtaja Hanne Lehtinen. ”Erityisesti nuoret oppisopimusopiskelijat ovat löytäneet oppisopimuskoulutuksen mahdollisuudet ja myös uusia oppisopimustyönantajia on tullut lisää. Halusimme muotinäytöksenkin kautta tuoda alueellamme esille opiskelijoidemme taidonnäytteitä ja kertoa vanhemmille, tuleville opiskelijoille ja työnantajille näistä monista mahdollisuuksista” Lehtinen lisää.

Yhteistyökumppaneina toimivat: Taidetehtaan Tanssikoulu , Kauppakeskus Lundi , Amisto, Porvoon ammattiopisto , Edupoli , S-Garden Porvoo , Sokos , Marks and Spencer , Cafe Picnic Porvoo, Dressmann ja KappAhl.

Hilkka-Leena Orava, Itä-Uudenmaan oppisopimuskeskus

Yrittäjän oppisopimuksesta ja kansainvälisestä vaihdosta eväitä yritystoiminnan kehittämiselle

Astun sisälle kodikkaaseen miljööseen Espoon Kauklahdessa. Tarkoitus on haastatella yrittäjä Christel Abborrea hänen kansainvälisestä opiskelijavaihdostaan oppisopimusopintojen aikana. Abborre suoritti yrittäjän oppisopimuksella hyvinvointialan toimijoille suunnatun yrittäjän ammattitutkinnon. Tiedämme toisemme entuudestaan ja keskustelu rönsyilee esimerkiksi kasvissyönnistä suomalaisiin innovaatioihin.

”Miksi emme hyödynnä osaamistamme? Meillä on paljon tietoa. Miksi emme käytä tarinoita myynnissämme? Aivan kuten entinen USA-suurlähettiläs Bruce Oreck pyysi tekemään.  Tarinat myyvät”, Abborre sanoo.

Abborre toimii yksilö- ja pariterapeuttina ja työtilat sijaitsevat hänen kodissaan Kauklahdessa.

”Satunnaisesti menen myös työyhteisöön ratkomaan pulmatilanteita. Yksilöterapia on päätuotteeni. Tutkinnon myötä minulle ja puolisolleni Jukalle on suunnitteilla parisuhdeviikonloppuja.  Lisäksi olen ompelija/artesaani ja tälläkin hetkellä pöydällä on kaava silkkimekkoa varten.”

Miten Abborre koki omat yrittäjän oppisopimusopintonsa?

”Tutkinto olisi ollut hyvä tehdä jo ajat sitten! Yrittäjillä on oman alansa osaamista, mutta onko heillä perustietoa yrittäjyyteen, kirjanpitoon, markkinointiin, budjetointiin? Minulla oli jo ennestään tietoa, mutta koulutuksesta sain syventävää tietoa. Sain esimerkiksi osaamista kilpailutuksiin osallistumiseen. Yrittäjän oppisopimus on tosi käytännöllinen. On eri asia opiskella yrittäjyyttä käytännön työtehtävien yhteydessä ja saada näkemystä toiselta yrittäjältä eli mentorilta. Professorit tekevät tärkeää työtä yliopistoissa, mutta onko heillä kaikilla KÄYTÄNNÖN kokemusta yrittäjyydestä?” Abborre pohtii.

Yrittäjän oppisopimuksessa olennainen rooli on myös mentorilla eli toisella yrittäjällä, joka antaa näkemystään yrittäjäopiskelijalle opintopolun varrella.

”Mentorin kautta tulee kokemusten jakamista. Mentor antoi palautetta ja todella hyviä ideoita. Hän saa varmasti itsekin mentoroinnista paljon itselleen. Haluaisin itsekin toimia mentorina!, Abborre sanoo hymyillen.

”Minulla käy paljon yrittäjäasiakkaita, joilla on paljon haasteita yrittäjyyteen liittyen. Koen, että pystyn antamaan nyt vielä enemmän heille. ”, Abborre lisää

Monelle saattaa tulla yllätyksenä se, että myös oppisopimuksella voi lähteä kansainväliseen vaihtoon. Käytännössä tämä tarkoittaa 2-4 viikon työssäoppimisjaksoa toisessa EU-maassa sijaitsevassa yrityksessä. Abborre tarttui tähän mahdollisuuteen ja lähti vaihtoon Forresiin Pohjois-Sklotlantiin. Miten hän sitten päätyi lähtemään vaihtoon?

”Yksinyrittäjän elämä on kovin yksinäistä. Mietin, mistä saisin aivan uusia ideoita. Psykosynteesiterapeutteja on niin vähän, että katse on melkein suunnattava ulkomaille. Kuulin oppisopimusta solmiessa koulutustarkastaja Terhi Haapaniemeltä mahdollisuudesta lähteä ulkomaille vaihtoon. Olin kuullut Findhornista, joka toimii Forresin kaupungissa. Findhorn Foundation (www.findhorn.com) on voittoa tuottamaton kansalaisjärjestö, jossa työskentelee ihmisiä joka puolelta maailmaa. Otin itse yhteyttä sinne” Abborre kertoo

”Ensin tulee tehdä experience week, jossa jaetaan omaa tietoa, kokemuksia. Lähes kaikki ovat kansainvälisiä ryhmiä. Omassa ryhmässäni oli 16 eri kansallisuutta erilaisilla taustoilla. Toiseksi viikoksi jäin tekemään koululle henkisyys/ympäristö/luonto voimauttavana elementtinä (ekopsykologia) -kokonaisuutta, joka piti sisällään erilaisia luentoja ja harjoituksia luonnossa. Sain napattua näistä harjoituksista useita elementtejä, ajatuksia ja kokemuksia työhöni. Oli hieno nähdä miten ihmiset työskentelevät yhdessä. ”

”Sain aivan mielettömän hyviä kontakteja vaihtoajaltani! Ystävystyin vaihtoaikanani taiwanilaisen kasvatustieteilijän/ tohtorin kanssa (UCLAn luennoitsija). Hän oli juuri meillä viikon kylässä!”, Abborre naurahtaa.

terhi_1.jpg

 ”Minä ja muutama muu ryhmästäni Findhorn Parkissa. Teimme muutaman tunnin päivässä esim. puutarhatöitä. Se oli osa niin kutsuttua ”Love in action” toimintaa johan kaikki osallistuvat.”

Mikäli mielii lähteä kansainväliseen vaihtoon oppisopimusaikana, niin mitä käytännössä pitää tehdä?

”Koulutustarkastaja Kirsti Hakoniemi hoiti hakeutumisprosessin ja itse hain paikan. Kirjoitin motivation letterin. Itselläni oli suomalainen kontaktihenkilö Findhornilla, jonne laitoin sähköpostia. Aikamoista veivausta se vaati niin Findhorniin kuin rahoittajaan (oppisopimustoimiston kautta) päin. Toki siinä oli byrokratiaa, mutta ei mitään ylitsepääsemätöntä. Maailma tulee pienemmäksi ja pienemmäksi, ulkomaiset kontaktit ovat tosi tärkeitä. Et koskaan tiedä, mitä ne poikii. Huomasin muuten miten paljon Suomea ja suomalaisia arvostetaan. Kerroin olleeni aiemmin kolmen lapsen yksinhuoltaja ja kaikki lapseni ovat silti hyvin koulutettuja. Muut ihmettelivät, miten se on mahdollista. Mutta hei, suomalaiset, meillä on maksuton koulutus! Arvostakaa sitä! Olihan tämä oppisopimuskin maksutonta. Jos ei meinaa löytyä aikaa tehdä opintoja loppuun, laittakaa telkkari kiinni”, Abborre tuumaa.

Vaihdon jälkeen Abborre kirjoitti muutaman sivun mittaisen raportin ajastaan Findhornissa.

”Vaihtoaika ja itse oppisopimus ovat antaneet minulle freesejä näkemyksiä ja tietoaitoa. Suosittelen oppisopimusta ja siihen mahdollisesti liittyvää vaihtojaksoa ehdottomasti kaikille! ”

Christel Abborre kotivastaanotollaan Espoon Kauklahdessa.

terhi_2.jpgMitä seuraavaksi?

”Suoritan koulutusta, jossa valmennetaan puhelinpäivystäjäksi Naistenlinjalle. Koulutus on tosi hyvä. Mulle uuden oppinen koko ajan on tosi tärkeetä. Jatkuva kehittyminen on olennaista, vaikka sitä ei heti huomaisikaan. ”

Terhi Haapaniemi

Terhi Haapaniemi

Kuvat: Terhi Haapaniemi ja Christel Abborren arkistot