Opinto-ohjaajien mielikuvat ja toiveet oppisopimuksesta Kaakkois-Suomessa

opsodiili_blogikuvaEtelä-Kymenlaakson ammattiopisto Ekami, Kouvolan seudun ammattiopisto Ksao ja Saimaan ammattiopisto Sampo tekevät tiivistä hankeyhteistyötä. Oppisopimus-toimistot ovat mukana OpsoDiili Etelä-Suomi hankkeessa, jonka yhtenä tavoitteena on nuorille suunnatun ohjaus- ja neuvontatoiminnan kehittäminen. Opinto-ohjaajat ovat avainasemassa, kun haluamme välittää tietoa oppilaitoksissa oleville nuorille. Päätimme siis selvittää kyselyn avulla, mitä toiveita opinto-ohjaajilla on oppisopimuksesta tiedottamisen suhteen. Lisäksi kysyimme, millainen mielikuva opinto-ohjaajilla on oppisopimuskoulutuksesta.

Koulutus toteutettiin webropol-kyselynä. Kysely lähetettiin huhtikuun alussa 99 perusopetuksen, ammatillisen koulutuksen, lukion ja ammattikorkeakoulujen opinto-ohjaajalle. Kyselyyn vastasi 23 opinto-ohjaajaa ja vastausprosentti oli 22,8 %.

Vastaajista 64 % työskenteli perusopetuksessa, 12 % ammatillisessa koulutuksessa ja 24 % lukiossa. Ammattikorkeakoulujen opinto-ohjaajien vastausprosentiksi jäi 0 %.

Opinto-ohjaajat kuvasivat oppisopimusta käytännönläheiseksi ja työpaikkapainotteiseksi koulutusmuodoksi. Adjektiiveja, joilla kuvattiin oppisopimuskoulutuksesta todennäköisesti selviytyvää nuorta, olivat mm. aktiivinen, itsenäinen, omatoiminen, järjestelmällinen ja tavoitteellinen. Useampi vastaaja pohti, onko peruskoulun päättävä nuori kypsä siirtymään suoraan oppisopimus-koulutukseen. Työpaikat ovat kiven alla ja epäiltiin, haluavatko työnantajat sitoutua koulutusvastuuseen. Yhteistyö koulutuksen järjestäjän kanssa ei ole aina sujunut ongelmitta, oppisopimuksia on jopa jäänyt syntymättä, kun tietopuolista opetusta ei ole löytynyt. Nuorilla itsellään on vastaajien mielestä ruusuinen kuva oppisopimuskoulutuksesta ja heitä kiinnostaa eniten koulutuksesta saatu taloudellinen hyöty. Opinto-ohjaajien mielestä oppisopimuskoulutus on hyvä vaihtoehto, jos nuori haluaa opiskella ammatin, johon ei ole koulutusta lähellä kotia. Vastauksissa mainittiin myös, että on ammatteja, joihin voi kouluttautua vain oppisopimuksella. Opinto-ohjaajat toivoivat saavansa lisää tietoa oppisopimuskoulutuksen konkreettisesta toteutuksesta.

Vastanneista opinto-ohjaajista 43% oli tehnyt aiemmin yhteistyötä oppisopimustoimiston kanssa ja 57 % ei ollut tehnyt yhteistyötä. Kolme opinto-ohjaajaa kertoi olleensa mukana hahmottelemassa mahdollista oppisopimuskoulutusta. Muut ovat joko osallistuneet itse oppisopimus-infotilaisuuksiin tai ovat olleet mukana järjestämässä infotilaisuuksia opiskelijoille.

Halusimme selvittää, mikä on vastaajien mielestä tehokkain tiedotustapa, kun haluamme tiedottaa opiskelijoita. Vastausten perusteella tehokkaimmaksi tiedotustavaksi koettiin oppisopimuskoulutuksen asiantuntijoiden pitämät infotilaisuudet oppilaitoksissa. Nuorille suunnatut infot haluttiin toteuttaa opo-tuntien aikana, joissa 9-luokkalaisten yhteishaku-asiat sijoittuvat jo syyslukukauteen. Vanhemmat tavoittaa parhaiten vanhempainiltojen yhteydessä. Infotilaisuuksiin pyydettiin ottamaan mukaan eläviä esimerkkejä, eli nuoria jotka opiskelevat itse oppisopimuksella ammattiin. Nuoria tavoittaviksi tiedotuskanaviksi vastaajat nimesivät oppilaitosten nettisivut ja Youtuben, joista nuoret hakevat lisätietoa eri oppilaitoksista ja opintoaloista. Vanhempien tavoittamisessa kannattaa hyödyntää paikallisia sanomalehtiä. Vastaajat toivoivat myös opinto-ohjaajille kohdennettuja omia infotilaisuuksia.

Kyselyn lopuksi opinto-ohjaajilla oli mahdollisuus jättää omaa oppisopimus-toimistoaan koskeva yhteydenottopyyntö. Yhteystietonsa jätti kaksikymmentä vastaajaa, joihin otimme yhteyttä kyselyn jälkeen ja palvelimme toivotulla tavalla.. Jatkotoimina lähetimme opinto-ohjaajille esitemateriaalia ja sovimme 9-luokkalaisille pidettävistä infotilaisuuksista, joista osa ajoittui loppukevääseen ja osa on tulossa alkusyksystä.

Jaana Ahola (Ksao)
Susanna Eerola (Ekami)
Pauliina Papunen (Sampo)

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s